home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Warunki techniczne
Uzgodnienie dokumentacji technicznej
Zezwolenie na wpięcie do sieci wod-kan
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót
Wniosek o zawarcie umowy
Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków
Wniosek o zmianę danych korespondencyjnych
Wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza
Model wyceny-obliczanie wartości sieci
Zasady odpłatnego przekazania sieci
Zasady odpłatnego przekazania sieci Zarz. 4/2012
Regulamin udzielania zamówień
Uchwały Rady Gminy z dnia 27.12.2016
Uchwała Rady Gminy z dnia 14.01.2016
Uchwała Rady Gminy z dnia 12.01.2015
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2013
Uchwała Rady Gminy z dnia 21.12.2012
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2011
Uchwała Rady Gminy z dnia 27.12.2010
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2009
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008
Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007
Uchwała Rady Gminy z dnia 20.10.2006
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2004
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2003
Uchwała Rady Gminy z dnia 21.11.2008 odpady
Regulamin dost. wody i odprowadzania ścieków
Ustawa z dnia 07.06.2001
Galeria
Kontakt

Do pobrania
Warunki techniczne
Wnioski o wydanie warunków technicznychWnioski o wydanie, zmianę lub aktualizację warunków technicznych do pobranie poniżej.
Pobierz załączniki:
1A-WNIOSEK O WYDANIE ZAPEWNIENIA.pdf
1B-WNIOSEK O WYDANIE ZMIANY ZAPEWNIENIA.pdf
1C-WNIOSEK O WYDANIE AKTUALIZACJI ZAPEWNIENIA.pdf
B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowa.pdf
więcej >>
Uzgodnienie dokumentacji technicznej
Wnioski o uzgodnienie dokumentacjiUZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Pobierz załączniki:
2A-WNIOSEK O UZGOD. DOK. TECHN. SIECI.pdf
2B-WNIOSEK O UZGOD. DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf
2C-WNIOSEK O ZMIANĘ UZGOD.DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf
2D-AKTUALIZACJA UZGOD. DOK. TECHN. PRZYŁĄCZA.pdf
2E-WNIOSEK W ZAKRESIE WYSTĄPIENIA KOLIZJI.pdf
więcej >>
Zezwolenie na wpięcie do sieci wod-kan
Zezwolenie na wpięcie do sieci wod-kanWniosek o wydanie zezwolenia na wpięcie do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej
Pobierz załączniki:
ZEZWOLENIE NA WPIĘCIE DO SIECI WOD-KAN..pdf
więcej >>
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót
Zawiadomienie o rozpoczęciu robótZawiadomienie o rozpoczęciu robót
Pobierz załączniki:
ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT.pdf
więcej >>
Wniosek o zawarcie umowy
Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ściekówWniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków dla klientów odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych.
Pobierz załączniki:
5-WNIOSEK-UMOWA ZAWIERANA POZA LOKALEM-INDYWIDUALN.pdf
5A-WNIOSEK-UMOWA ZAWIERANA W LOKALU-INDYWIDUALNI.pdf
5B-WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY-PODMIOTY GOSPODARCZE.pdf
5C-WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY.pdf
5D-Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf
więcej >>
Wzory umów na dostawę wody i odbiór ścieków
Wzory umów na dostawę wody i odbiór ściekówZarządzenie nr 05/2015 z dnia 23.10.2015r, Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie w sprawie: zmiany wzorów umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Wzory umów oraz treść Zarządze
Pobierz załączniki:
1-Wzór umowy na dostawę wody.pdf
2-Wzór umowy na odbiór ścieków.pdf
3-Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.pdf
Zarządzenie nr 5_2015.pdf
więcej >>
Wniosek o zmianę danych korespondencyjnych
Wniosek o zmianę danych korespondencyjnychWniosek o zmianę danych korespondencyjnych
Pobierz załączniki:
WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH KORESPONDENCYJNYCH.pdf
więcej >>
Wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza
Wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłączaWniosek o wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza / sieci w załączniku poniżej.
Pobierz załączniki:
WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁU WYKONANEGO PRZYŁĄCZ.pdf
więcej >>
Model wyceny-obliczanie wartości sieci
Model wyceny-obliczanie wartości sieciZarządzenie nr 2/2012, 5/2012, 4/2013 i 1/2018 w sprawie obliczania wartości sieci wodociągowych.
Pobierz załączniki:
Aneks do modelu wyceny Zarz. 04/2013.pdf
Aneks do modelu wyceny Zarz. 05/2012.pdf
Aneks do modelu wyceny Zarz. 1/2018.pdf
Model wyceny Zarz. 02/2012.pdf
więcej >>
Zasady odpłatnego przekazania sieci
Zasady odpłatnego przekazania sieciZarządzenie nr 3/2012 i nr 2/2013 w sprawie zasad przekazywania na rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka. dotyczy umów zawieranych na etapie wyd
Pobierz załączniki:
A-Zarządzenie nr 3/2012.pdf
B-Załącznik nr 1 od Zarządz. nr 3/2012 ze zmian.pdf
C-Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 02/2013.pdf
D-Załączniki 2, 4-10.pdf
E-Załączniki 11-15.pdf
więcej >>
Zasady odpłatnego przekazania sieci Zarz. 4/2012
Zasady odpłatnego przekazania sieci Zarz. 4/2012Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie zasad przekazywania na rzecz ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Długołęka. dotyczy umów zawieranych po uzgodnieniu projektu sieci
Pobierz załączniki:
Wniosek przekazania sieci kanalizacyjnej.pdf
Wniosek przekazania sieci wodociągowej.pdf
Zarządzenie nr 4/2012 część I.pdf
Zarządzenie nr 4/2012 część II.pdf
więcej >>
Regulamin udzielania zamówień
Regulamin udzielania zamówieńRegulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o.
Pobierz załączniki:
Regulamin udzielania zamówień.pdf
więcej >>
Uchwały Rady Gminy z dnia 27.12.2016
Uchwały Rady Gminy z dnia 27.12.2016Uchwała Nr XXIII/287/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.12.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz Uchwały w sprawie dopłat.
Pobierz załączniki:
Przedłużenie terminu obowiązujących taryf.pdf
Uchwały Rady Gminy z dnia 27.12.2016-woda i ście.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 14.01.2016
Uchwała Rady Gminy z dnia 14.01.2016Uchwała Nr XIII/159/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 14.01.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 14.01.2016-woda i ście.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 12.01.2015
Uchwała Rady Gminy z dnia 12.01.2015Uchwała Nr III/32/15 Rady Gminy Długołęka z dnia 12.01.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dn. 12.01.2015-woda i ściek.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2013
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2013Uchwała Nr XXVIII/429/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 30.12.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2013-woda i ście.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 21.12.2012
Uchwała Rady Gminy z dnia 21.12.2012Uchwała Nr XX/313/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 21.12.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 21.12.2012-woda i ście.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2011
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2011Uchwała Nr XIII/220/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 29.12.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2011-woda i ście.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 27.12.2010
Uchwała Rady Gminy z dnia 27.12.2010Uchwała Nr II/24/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.12.2010 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 27.12.2010.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2009
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2009Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2009.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2008.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007
Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 28.12.2007.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 20.10.2006
Uchwała Rady Gminy z dnia 20.10.2006Uchwała Rady Gminy z dnia 20.10.2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Pobierz załączniki:
uchwała z 20.10.2006.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2004
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2004 w sprawie zatwierdzenia taryfUchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2004.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2003
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2003Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2003.pdf
więcej >>
Uchwała Rady Gminy z dnia 21.11.2008 odpady
Uchwała Rady Gminy z dnia 21.11.2008 odpadyUchwała nr XXII/247/08 z dnia 21.11.2008 opłaty za przyjęcie odpadów
Pobierz załączniki:
Uchwała nr XXII/247/08 opłaty za odpadów.pdf
więcej >>
Regulamin dost. wody i odprowadzania ścieków
Regulamin dost. wody i odprowadzania ściekówUchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2005 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Długołęka.
Pobierz załączniki:
Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2005.pdf
więcej >>
Ustawa z dnia 07.06.2001
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz załączniki:
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.pdf
więcej >>home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty